Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

AVG

Privacyverklaring Koninklijk Erkende Hengelsportvereniging De Zeelt

HSV De Zeelt, statutair gevestigd Eisenhowerstraat 16 6566CR te Millingen aan de Rijn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens HSV De Zeelt

•Eisenhowerstraat 16
•6566CR Millingen aan de Rijn
•Tel: 06-23106018
•Email: dezeelt@gmail.com
•Web site:  https://hsvdezeelt.mijnhengelsportvereniging.nl
De Functionaris Gegevensbescherming van HSV De Zeelt J. van den Brink te bereiken via Email: dezeelt@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

HSV De Zeelt verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
•Voor- en achternaam
•Adresgegevens
•Telefoonnummer (alleen bestuur en commissieleden)
•E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website-bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet borgen of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders van jongeren dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via dezeelt@gmail.com dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en grondslag op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken

HSV De Zeelt verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
•Verzenden van onze nieuwsbrief.
•Je de mogelijkheid te bieden om je te kunnen inschrijven voor wedstrijden.

Geautomatiseerde besluitvorming

HSV De Zeelt neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van HSV De Zeelt) tussen zit.

Bewaring persoonsgegevens

HSV De Zeelt bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Gedurende je lidmaatschap bewaren wij de volgende persoonsgegevens:
•Personalia (naam, geboortedatum, geslacht, etc.)
•Adresgegevens (woonadres, Email etc.)
•Betalingsgegevens t.b.v. facturatie en incasso’s

Buiten je Email adres worden persoonsgegevens bewaard binnen het ledenadministratie systeem
van sportvisserij Nederland die beveiligd is met een wachtwoord dat alleen bekent is bij de voorzitter en secretaris van HSV De Zeelt en niet met anderen gedeeld wordt.

Deling van persoonsgegevens met derden

HSV De Zeelt verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met U of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. HSV De Zeelt maakt gebruik van de service ledenadministratie van Sportvisserij Nederland, gegevens m.b.t. lidmaatschap worden met hen gedeeld en aldaar beveiligd opgeslagen. Sportvisserij Nederland voldoet aan het gestelde in de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG 2018).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

HSV De Zeelt gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

HSV De Zeelt communiceert verenigingsactiviteiten via de website met haar leden, zoals wedstrijden, competities en bijeenkomsten. Hierbij worden soms beelden en namen van onze leden gepubliceerd. Vindt dat er gegevens van jou onrechtmatig worden gepubliceerd, neem dan contact op met de secretaris van de vereniging via dezeelt@gmail.com .
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar dezeelt@gmail.com . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je vispas of identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Bij kopie van je paspoort / ID, paspoortnummer / ID kaart nummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart maken. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .
HSV De Zeelt wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

HSV De Zeelt neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website is opgebouwd conform het “Hyper Tekst Transfer Protocol Secure”. Informatie-overdracht gaat via versleuteling waardoor deze veilig is voor de gebruiker. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via dezeelt@gmail.com .
Bij vaststelling van een data lek door een van de bestuursleden, website beheerder zullen wij dit direct melden aan betrokkenen en dit registreren en acties uitzetten en beschrijven. Registratie vind plaats in het formulier register data lek.
Registratie Datalek


 DATUM:
OMSCHRIJVINGDATALEK:           
 ACTIE: