Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Wedstrijd reglement


Voor de wedstrijden dienen de deelnemers zich aan de volgende reglementen te houden.
Indien men zich hier niet aan houd zal men gediskwalificeerd worden.
 • Het inschrijfgeld dient bij loting van de eerste wedstrijd bij de wedstrijdcommissie volledig betaald te worden.
 • De wedstrijd formulieren dienen na afloop van de wedstrijd bij de wedstrijdcommissie ingeleverd te worden, ook wanneer men de wedstrijd eerder verlaat.
 • Wanneer men zich niet op tijd aan het water meld kan men aan deze wedstrijd niet meer meedoen.
 • Alle bij de wet toegestane hengeltype zijn geoorloofd.
 • Er mag maar met één hengel waaraan één haak is verbonden tegelijk gevist worden.
 • Alle bij de wet toegestane aassoorten zijn geoorloofd, behalve kunstaas. Het is allen verboden om visjes of delen van visjes bij aanvang van de wedstrijd in het bezit of bij zich te hebben.
 • 1e Signaal aanvang wedstrijd en voeren, 2e signaal einde wedstrijd.
 • Zeer zwaar voeren is alleen maar bij het begin van de wedstrijd toegestaan, nadien mag er slechts licht bijgevoerd worden.
 • De achterpoten van de stoel of vlonder mogen niet in het water staan.
 • Alle vis moet levend ter weging/telling aangeboden worden.
 • Gebruik van de diverse verschillende aaswerpers is verboden.
 • Aal, snoek, snoekbaars en beschermde vissoorten moeten direct terug gezet worden en tellen niet mee.
 • Koningsvissen: Er worden twee wedstrijden gevist, deelname aan beide wedstrijden niet verplicht. Echter moetenbeide wedstrijden gevist worden door één en dezelfde persoon zoals die vermeld staat bij de inschrijving. 
 • Dobberwedstrijd: Er moet gevist worden met een dobber, de maximale lengte van de hengel + lijn bedraagt 15 meter.
 • Koppelwedstrijd; Er worden twee wedstrijden gevist, deelname aan beide wedstrijden niet verplicht. Echter moeten beide wedstrijden gevist worden door minimaal één van de twee personen zoals die vermeld staat bij de inschrijving. Bij afmelding van één van de twee deelnemers mag de overgebleven deelnemer met 2 hengels vissen.
 • Puntentelling:
  • Men krijgt punten voor het aantal gevangen vis en voor het gewicht dat men heeft gevangen. Meeste gevangen vis 1 punt dan 2 punten enz. tot max 4 punten. Dit ook zo bij het meest gevangen gewicht.
  • Degene die wel vis heeft gevangen maar niet bij de eerste 4 zit krijgen allemaal 5 punten. Degene die geen vis hebben gevangen krijgen 6 punten.
  • Wedstrijden waar men zich voor opgegeven heeft maar die men niet meevist en afgemeld heeft krijgt men 7 punten.
  • Als men zich niet van te voren heeft afgemeld, krijgt men nog een strafpunt extra, dus 8 punten. 
  • Wie aan het eind de minste punten heeft heeft gewonnen. Bij een gelijke aantal punten wordt eerst gekeken naar wie de meeste aantallen heeft gevangen en als deze ook gelijk zijn wordt gekeken naar het gewicht. Mocht dit ook gelijk zijn dan wordt er geloot.
  • Wordt een wedstrijd in een competitie verband gevist over meerdere wedstrijden, worden de totaal aantal punten die bij elkaar gevist zijn opgeteld.
 • De organisatie kan in geen enkel opzicht aansprakelijk worden gesteld voor schade, verloren gaan van voorwerpen of persoonlijk letsel.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.

Wij wensen u een prettige wedstrijd een goede vangst toe